And against state-sponsored hackers you have almost zero chance. To put it bluntly: you cant protect a computer system against experienced and well-funded state-employed hackers. Electoral council unaware of current cyber threats. The dutch Electoral council is massively unaware of possible cyber threats and simply states their software is secure and everything is under control. I became curious about this software which (since 2009) has quietly decided who gets to run my country. First start:, the dutch Electoral council made several-instruction videos on using their software. I thought this would make a good start for my investigation.

rode uitslag op been are inserted into computers, which subsequently calculate the results, we are still, effectively, using electronic voting. I was both amazed and frightened by this fact. Anyone with a certain level of it-security knowledge will tell you that a computer cannot be trusted. Whatever steps you take to secure a computer, it will always be possible to hack.

Voting machines banned in 2009, the dutch government banned electronic voting for cyber security reasons on June 4th, 2009. We returned to using red pencil and paper and have done so ever since. This video demonstrates the manual vote counting process in The netherlands that is active since 2009: seems pretty solid review right with all the visible paper? Rtl told me that voters use pencil and paper, and that votes are counted manually. However, for efficiency reasons the vote totals are then, for each city, entered into a computer program by election officials. Voting machines have continued to be used in the background since 2009. This computer program generates multiple files containing the voting total entered by the election official from each district. The data is put on a usb-stick and transferred to a higher district, and. In the end the central Electoral council gets all votes combined in a digital file. Critical weakness in voting system, if nobody questions the (digital) results of the election, no final paper audit is performed to see if the analog and digital vote count is the same.

rode uitslag op been

Hij presenteerde een kort stukje achtergrond over zijn


As everybody has read in the newspapers, the recent American elections involved multiple and severe vetten hacking attacks. Tens of thousands of confidential and private emails from Hillary Clinton and the democratic National Committee (DNC) were leaked via wikileaks. It is thought by many that this helped Trump to win the election. Journalists from Dutch tv station rtl contacted me last week and wanted to know whether the dutch elections could be hacked. They had been tipped off that the current Dutch electoral software used weak cryptography in certain parts of its system (SHA1). I was stunned and couldnt believe what I had just heard. Are we still relying on computers for our voting process?

Rode vlekken op benen en voeten, zonder schilfering


Ureum ( 50 mg/dL). Meest waarschijnlijk: te hoog slechte werking van de nieren. Ureum is het voornaamste eindproduct van de eiwitstofwisseling en wordt door de nieren uitgescheiden. Te hoog: bij verminderde werking van de nieren of soms bij sterk verhoogde eiwitopname zoals door een te eiwitrijke voeding, een verhoging van de afbraak van eiwitten bij koorts, brandwonden, de aanwezigheid van bloed in het maag-darmstelsel. De productie van creatinine in ons lichaam is constant. Dat de concentratie van creatinine in het bloedplasma omgekeerd evenredig is met de klaring van creatinine in de urine. Te hoog: slechte werking van de nieren. Creatinine clearance (mdrd) (55-105 mL/min). Meest waarschijnlijk: te laag slechte werking van de nieren.

rode uitslag op been

Serum glucose (70-110 mg/dL). Meest waarschijnlijk: te veel suikerziekte of diabetes. Deze waarde is blue washi afhankelijk van de maaltijd. Niet nuchter na de maaltijd is hij beduidend hoger, maar moet nog altijd 150 mg/dl zijn. Te hoog: diabetes, bepaalde medicatie. Te laag: te veel medicatie (inspuiting of pillen) tegen diabetes.

Meest waarschijnlijk: te hoog slecht geregelde diabetes. Meet de gemiddelde bloedglucosewaarde in de 2-3 maanden. Moet niet nuchter afgenomen worden. Is de beste parameter over het al of niet goed geregeld zijn van diabetes. Bij diabetespatiënten wordt getracht de HgbA1c 7 te krijgen.

Rode vlekken op de huid


Meest waarschijnlijk: te veel infectie, witte bloedcellen verdedigen ons lichaam tegen indringers zoals bacterïën. Te weinig: chemotherapie, beenmergziekte. Te veel: een op gang zijnd gevecht in ons lichaam tegen indringers: een bacteriële infectie. Ook soms stijging bij andere ziektes zoals leukemie (zeldzaam). Formule witte bloedcellen : klik hier voor meer details. Er bestaan verschillende soorten witte bloedcellen.

In de formule wordt het percentage van elke soort bepaald. Infecties, allergieën of andere ziektes kunnen de verhoudingen wijzigen. Trombocyten of bloedplaatjes (150-400x1000 /µL). Meest waarschijnlijk: te weinig bloedstollingsprobleem. Zorgen voor de stolling. Te weinig: kan in- of uitwendige bloedingen veroorzaken. Bloedgroep, a (42 b (8 ab ( 3 o (47) Rhesus D-positief (85), rhesus D-negatief (15) abo - bloedgroep van de ouders Mogelijk bij het kind Onmogelijk bij het kind a en a a en o b en ab a en b a, b,. Als beide ouders negatief zijn, dan is het kind ook negatief. Als beide ouders positief zijn of als de ene ouder positief is en de andere ouder negatief, dan kan het kind zowel positief als negatief zijn.

Rode uitslag tijdens of na het wandelen

Kan nuttig zijn in het volgen van een behandeling van anemie samsung of na chemotherapie. Hematocriet (41-53)3, meest waarschijnlijk: te weinig bloedarmoede. Hoeveelheid rode bloedcellen per liter bloed. Hoe hoger het hematocriet hoe groter het zuurstofronddragend vermogen van ons bloed. Te weinig: bloedarmoede, te veel: rokers, training in de bergen, epo gebruik. Meest waarschijnlijk: te weinig bloedarmoede, hemoglobine is de rode kleurstof in de rode bloedcellen. Hemoglobine is nodig voor het transport van zuurstof. Bij fe (ijzer) tekort kan het Hgb gehalte dalen. Witte bloedcellen ( /µL).

rode uitslag op been

Rode vlekken op de benen - sulla salute

Rbc (rode bloedcellen of erytrocyten,.5-5.9 milj/µL). Meest waarschijnlijk: te weinig bloedarmoede. Rode bloedcellen brengen zuurstof en CO2 rond in ons bloed. Te weinig rode bloedcellen wijst op bloedarmoede. Oorzaak: fe (ijzer) tekort, verlies van bloed door maanstonden, inwendige bloedingen, zware traumata of ongevallen, na operaties met veel bloedverlies, slechte aanmaak in ons beenmerg, vit B12 of foliumzuur tekort, beenmergziekten, chronische zware ziektes, medicatie, chemotherapie. Te veel rode bloedcellen: chronische hart- of longziekte, mensen die veel roken en mensen die op grote hoogte wonen, polycythaemia vera. Reticulocyten, zijn glucosamine nog onrijpe rode bloedcellen. Het aantal reticulocyten is een maat voor de activiteit van de erytropoëse (rode bloedcelaanmaak dat wil zeggen dat bij een verhoogde aanmaak van rode bloedcellen het aantal reticulocyten toeneemt.

Bloedcellen zijn de rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes. De rode bloedcellen (erytrocyten, ongeveer 5 miljoen/mm3) zorgen voor het transport van zuurstof naar de weefsels. De witte bloedcellen (leukocyten, ongeveer.000/mm3) spelen een reviews belangrijke rol bij de afweer. De bloedplaatjes (trombocyten, 200.000 tot 500.000/mm3) helpen bij de stolling van het bloed. Meest waarschijnlijk: te hoog ontsteking. Een hoge bezinking is een aanwijzing voor de aanwezigheid van ontsteking. De bezinking geeft geen aanwijzing over de oorzaak van die ontsteking. Het is echter wel een alarmsignaal: is uw bezinking duidelijk te hoog, dan hapert er iets. Een normale bezinking betekent echter niet automatisch dat alles in orde.

Rode ruwe bultjes op bovenarm

Bloedafname, nuchter of niet: voor sommige bloedtesten dient men strikt nuchter te zijn: dit vooral voor de bepaling van stoffen die uit de voeding als dusdanig geresorbeerd worden (glucose, triglyceriden, fe gehalte,.). Overnacht vasten is de klassieke methode. Onder beauty vasten wordt verstaan niet eten en enkel water drinken vanaf 18 uur de avond voordien. Voor andere testen is dit niet nodig. Bloed, een volwassen mens heeft ongeveer 5,5 liter bloed. Het bloed bestaat uit bloedplasma en bloedcellen. Bloedplasma of bloedserum is de vloeistof waarin bloedeiwitten en allerhande voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen en ook zuurstof en koolzuur zijn opgelost.

Rode uitslag op been
Rated 4/5 based on 926 reviews